Allmänna villkor CD!

Ver. 02 CD

 1. Anmälan avser ett år.
 2. Medlemmen måste vara över 16 år och bosatt i Sverige.
 3. CD får inte skickas till adress utanför Sverige.
 4. CD får inte lånas ut till annan person.
 5. EasySwop CD är endast en marknadsplats och länk för att knyta samman medlemmarna.
 6. EasySwop CD har inget eget lager.
 7. Det är endast tillåtet att anmäla och skicka original CD.
 8. Medlemmen har läst igenom och förstått innebörden av dessa punkter.
 9. EasySwop CD tar inget ansvar för att CD-plattorna skickas eller kommer fram.
 10. Alla transaktioner är att betrakta som transaktioner mellan de enskilda medlemmarna.
 11. Medlemmen ansvarar för CD:n tills mottagaren har bekräftat att han tagit emot den. Skulle en CD vara trasig eller utebli är det den medlem som har skickat CD:n som reklamerar hos Posten.
 12. EasySwop CD loggar alla aktiviteter och kommer att följa upp om det dröjer med att skicka eller bekräfta mottaget.
 13. Medlemmen förbinder sig att bekräfta CD mottagen inom 2 dagar efter att CD:n har kommit med posten.
 14. Medlemmen förbinder sig att bekräfta CD skickad inom 3 dagar när det är kö till CD:n.
 15. Medlemmen förbinder sig att skicka CD:n vidare omgående när medlemmen har bekräftat att CD:n ska skickas.
 16. Medlemmen förbinder sig att behandla CD-plattorna aktsamt.
 17. Medlemmen betalar själv emballage och porto för att skicka CD:n vidare till nästa medlem.
 18. Medlemmen accepterar att äganderätten för CD:n övergår till den medlem dit CD:n skickas. Medlem kan inte göra anspråk på CD som han eller hon har anmält till EasySwop.
 19. Medlemmen accepterar att webbplatsen använder sig av så kallade cookies.
 20. Väljer medlemmen att inte vara med längre eller vid uteslutning ska bokningar raderas som medlem ännu inte mottagit. Om CD:ar är på väg till medlem ska dessa bekräftas mottagna och hanteras som vanligt dvs. CD:ar skickas vidare om det finns kö. Finns inte kö ska CD:arna överlåtas och skickas till EasySwop CD Kundtjänst. Sker inte detta har EasySwop CD rätt att debitera 100 Kr per CD inkl. moms.
 21. Medlemmen förbinder sig att hålla aktuella namn-, adress- och kontaktuppgifter.
 22. Medlemmen godkänner att EasySwop CD lagrar namn- och adressuppgifter elektroniskt samt att andra medlemmar kommer att kunna se dessa namn- och adressuppgifter då de ska skicka CD:n vidare. Namn- och adressuppgifter kommer endast att synas för de som ska göra en transaktion. Dvs den som har CD:n kommer att se namn- och adressuppgifter till den som han ska skicka CD:n till och den som ska få CD:n kommer att se namn- och adressuppgifter på den han ska få CD:n från, dock tidigast tre dagar efter en bokning är gjord. Inga andra namn- och adressuppgifter kommer att synas.
 23. Medlemmen godkänner att han kommer att få mail från EasySwop CD.
 24. EasySwop CD har när som helst rätt att stänga av medlem som inte fullföljer sina åtagande.

<< Tillbaka