Allmänna villkor Pocket!

Ver. 02 POC

 1. Anmälan gäller för ett år.
 2. Medlemmen måste vara över 16 år och bosatt i Sverige.
 3. Pocketböcker får inte skickas till adress utanför Sverige.
 4. Pocketböcker får inte lånas ut till annan person.
 5. EasySwop Pocket är endast en marknadsplats och länk för att knyta samman medlemmarna.
 6. EasySwop Pocket har inget eget lager.
 7. Det är endast tillåtet att anmäla och skicka original pocketböcker.
 8. Medlemmen har läst igenom och förstått innebörden av dessa punkter.
 9. EasySwop Pocket tar inget ansvar för att böckerna skickas eller kommer fram.
 10. Alla transaktioner är att betrakta som transaktioner mellan de enskilda medlemmarna.
 11. Medlemmen ansvarar för pocketboken tills mottagaren har bekräftat att han tagit emot den. Skulle en pocketbok vara trasig eller utebli är det den medlem som har skickat pocketboken som reklamerar hos Posten.
 12. EasySwop Pocket loggar alla aktiviteter och kommer att följa upp om det dröjer med att skicka eller bekräfta mottaget.
 13. Medlemmen förbinder sig att bekräfta pocketbok mottagen inom 2 dagar efter att pocketboken har kommit med posten.
 14. Medlemmen förbinder sig att bekräfta pocketbok skickad inom 10 dagar när det är kö till pocketboken.
 15. Medlemmen förbinder sig att skicka pocketboken vidare omgående när medlemmen har bekräftat att pocketboken ska skickas.
 16. Medlemmen förbinder sig att behandla pocketböckerna aktsamt.
 17. Medlemmen betalar själv emballage och porto för att skicka pocketboken vidare till nästa medlem.
 18. Medlemmen accepterar att äganderätten för pocketboken övergår till den medlem dit pocketboken skickas. Medlem kan inte göra anspråk på pocketbok som han eller hon har anmält till EasySwop.
 19. Medlemmen accepterar att webbplatsen använder sig av så kallade cookies.
 20. Väljer medlemmen att inte vara med längre eller vid uteslutning ska bokningar raderas som medlem ännu inte mottagit. Om pocketböcker är på väg till medlem ska dessa bekräftas mottagna och hanteras som vanligt dvs. pocketböcker skickas vidare om det finns kö. Finns inte kö ska pocketböckerna överlåtas och skickas till EasySwop Pocket Kundtjänst. Sker inte detta har EasySwop Pocket rätt att debitera 50 Kr per pocketbok inkl. moms.
 21. Medlemmen förbinder sig att hålla aktuella namn-, adress- och kontaktuppgifter.
 22. Medlemmen godkänner att EasySwop Pocket lagrar namn- och adressuppgifter elektroniskt samt att andra medlemmar kommer att kunna se dessa namn- och adressuppgifter då de ska skicka pocketboken vidare. Namn- och adressuppgifter kommer endast att synas för de som ska göra en transaktion. Dvs den som har pocketboken kommer att se namn- och adressuppgifter till den som han ska skicka pocketboken till och den som ska få pocketboken kommer att se namn- och adressuppgifter på den han ska få pocketboken från, dock tidigast tre dagar efter en bokning är gjord. Inga andra namn- och adressuppgifter kommer att synas.
 23. Medlemmen godkänner att han kommer att få mail från EasySwop Pocket.
 24. EasySwop Pocket har när som helst rätt att stänga av medlem som inte fullföljer sina åtagande.

<< Tillbaka