Allmänna villkor DVD!

Ver. 02 DVD

 1. Anmälan gäller för ett år.
 2. Medlemmen måste vara över 16 år och bosatt i Sverige.
 3. DVD får inte skickas till adress utanför Sverige.
 4. DVD får inte lånas ut till annan person.
 5. EasySwop DVD är endast en marknadsplats och länk för att knyta samman medlemmarna.
 6. EasySwop DVD har inget eget lager.
 7. Det är endast tillåtet att anmäla och skicka original DVD.
 8. Medlemmen har läst igenom och förstått innebörden av dessa punkter.
 9. EasySwop DVD tar inget ansvar för att DVD-filmerna skickas eller kommer fram.
 10. Alla transaktioner är att betrakta som transaktioner mellan de enskilda medlemmarna.
 11. Medlemmen ansvarar för DVD:n tills mottagaren har bekräftat att han tagit emot den. Skulle en DVD vara trasig eller utebli är det den medlem som har skickat DVD:n som reklamerar hos Posten.
 12. EasySwop DVD loggar alla aktiviteter och kommer att följa upp om det dröjer med att skicka eller bekräfta mottaget.
 13. Medlemmen förbinder sig att bekräfta DVD mottagen inom 2 dagar efter att DVD:n har kommit med posten.
 14. Medlemmen förbinder sig att bekräfta DVD skickad inom 3 dagar när det är kö till DVD:n.
 15. Medlemmen förbinder sig att skicka DVD:n vidare omgående när medlemmen har bekräftat att DVD:n ska skickas.
 16. Medlemmen förbinder sig att behandla DVD-filmerna aktsamt.
 17. Medlemmen betalar själv emballage och porto för att skicka DVD:n vidare till nästa medlem.
 18. Medlemmen accepterar att äganderätten för DVD:n övergår till den medlem dit DVD:n skickas. Medlem kan inte göra anspråk på DVD som han eller hon har anmält till EasySwop.
 19. Medlemmen accepterar att webbplatsen använder sig av så kallade cookies.
 20. Väljer medlemmen att inte vara medlem längre eller vid uteslutning ska bokningar raderas som medlem ännu inte mottagit. Om DVD:ar är på väg till medlem ska dessa bekräftas mottagna och hanteras som vanligt dvs. DVD:ar skickas vidare om det finns kö. Finns inte kö ska DVD:arna överlåtas och skickas till EasySwop DVD Kundtjänst. Sker inte detta har EasySwop DVD rätt att debitera 150 Kr per DVD inkl. moms.
 21. Medlemmen förbinder sig att hålla aktuella namn-, adress- och kontaktuppgifter.
 22. Medlemmen godkänner att EasySwop DVD lagrar namn- och adressuppgifter elektroniskt samt att andra medlemmar kommer att kunna se dessa namn- och adressuppgifter då de ska skicka DVD:n vidare. Namn- och adressuppgifter kommer endast att synas för de som ska göra en transaktion. Dvs den som har DVD:n kommer att se namn- och adressuppgifter till den som han ska skicka DVD:n till och den som ska få DVD:n kommer att se namn- och adressuppgifter på den han ska få DVD:n från, dock tidigast tre dagar efter en bokning är gjord. Inga andra namn- och adressuppgifter kommer att synas.
 23. Medlemmen godkänner att han kommer att få mail från EasySwop DVD.
 24. EasySwop DVD har när som helst rätt att stänga av medlem som inte fullföljer sina åtagande.

<< Tillbaka